Driek van Wissen    

 

biografie

 
 
 
 

 

 

DRIEK VAN WISSEN (1943 – 2???)

 

Driek van Wissen is in 1943 geboren in de stad Groningen, waar hij nog steeds woonachtig is. Hij studeerde er Nederlands aan de Rijksuniversiteit en van 1968 tot 2005 was hij werkzaam als docent Neder­lands aan het Dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand. Van 1975 tot 1977 was hij redacteur van het Groningse tijdschrift "De Nieuwe Clercke". Vanaf 1976 verschenen bundels van zijn hand bij verschillende uitgeverijen.

Driek van Wissen is een vormvast dichter. Hij schreef onder meer kwatrijnen, rondelen en ollekebollekes, maar het sonnet heeft zijn bijzondere voorkeur. Zijn gedichten zijn over het algemeen vrij luchtig van toon, hij wordt dan ook meestal tot de light-verse-dichters gerekend. In 1987 werd Driek van Wissen onderscheiden met de Kees Stip Prijs voor light verse.

Naast gedichten schreef Driek van Wissen ook liedteksten, o.a. voor het Groningse "Geld-maakt-niet-gelukkig-ensemble" (vereeuwigd op de cd "De geur van gisteren") en voor het VARA-radioprogramma "Spijkers met koppen". Vijf seizoenen lang was hij te horen (en twee jaar zelfs te zien) in het TROS-programma "Binnenlandse Zaken", onder andere met zijn "Kritiek van Driek". In zijn taalkritieken toont hij onweerlegbaar aan dat iedere taalgebruiker taalfouten maakt, maar tevens dat dit niet zozeer aan deze taalgebruiker ligt als wel aan de taal zelf, die een in feite onlogisch systeem is. Vervolgens raakt Van Wissen trouwens al gauw op komische wijze verstrikt in zijn eigen theorieën. In zijn voordrachten op congressen, symposia en partijbijeenkomsten wijst hij de betreffende beroepsgroep mild doch onbarmhartig op de taalkundige onvolkomenheden van het vakjargon.

Vanaf september 2000 schrijft Driek van Wissen twee keer per week een zesregelige “sonnettette” over de actualiteit voor de website www.nederlands.nl. Vanaf april 2002 publiceert hij wekelijks zo’n sonnettette in het Dagblad van het Noorden.

In 2005 werd Driek van Wissen met ruime voorsprong verkozen tot Dichter des Vaderlands.